Konsolidacja danych z inwentaryzacji w sklepach

Firma RGIS realizuje ponad 200 kontroli rocznie dla dużych sklepów budowlanych i ogrodniczych, które obejmują między innymi: inwentaryzacje produktów handlowych oraz zapasów magazynowych, inwentaryzacje magazynów z wykorzystaniem dronów, weryfikowanie dostępności produktów na półkach i wytypowanie stu głównych rozbieżności. Wymóg klienta był następujący: wszystkie wspomniane informacje oraz dane z kontroli muszą zostać zestawione w jednym miejscu z łatwym dostępem dla wszystkich interesariuszy.

WYMAGANIA
Klient chciał skonsolidować zgromadzone dane inwentaryzacyjne z poprzednich kontroli i udostępnić je wszystkim interesariuszom. Wymagania były następujące:

 • Przechowywanie danych w jednym miejscu.
 • Jednolity zestaw informacji i danych dostępny dla wszystkich interesariuszy.
 • Wyeliminowanie czasu i wysiłku niezbędnego do wykonania konsolidacji danych zasobami własnymi klienta.

ROZWIĄZANIE
Po rozmowach ze wszystkimi kluczowymi interesariuszami i zrozumieniu wymagań każdego z nich, firma RGIS zbudowała spersonalizowany interaktywny raport menadżerski do prezentacji danych zebranych ze wszystkich inwentaryzacji, a także dodatkowe pliki Excel z danymi bezpośrednio od klienta.

Raport zawierał:

 • Podsumowującą stronę główną w dwóch wersjach językowych.
 • Podsumowania zawierające charakterystyczne dane dla każdego z czterech typów inwentaryzacji.
 • Przegląd sprawdzonego i przeliczonego obszaru w danym rejonie, z opcją porównania wyników klienta, audytora i firmy RGIS.
 • Możliwość przeglądania raportu według różnych kryteriów: -Ilość, wartość w euro (€), udział procentowy (%) do wartości.
 • Możliwość bezpośredniego porównywania sklepów według wyników poszczególnych oddziałów.
 • Raporty dotyczące konkretnych sklepów, pomagające kierownikom w podejmowaniu dalszych działań.

REZULTATY
Klient uznał, że raport menadżerski wykonany przez firmę RGIS idealnie przedstawia skonsolidowany obraz wyników przeprowadzonych inwentaryzacji. Dodatkowe korzyści jakie uzyskał to:

 • Wygodny w użytkowaniu i dedykowany dla wielu użytkowników interaktywny raport, do którego można uzyskać dostęp z aktualnego portalu klienta.
 • Spójne i rzetelne przedstawienie danych dla wszystkich interesariuszy, które pozwalają na kontrolowanie wyników i działań firmy.
 • Wyeliminowanie dotychczasowego ręcznego przygotowania danych dla klienta.

Łatwa obsługa oraz dostęp do przygotowanego przez RGIS raportu spowodowały, że klient poprosił o rozbudowanie go o dodatkowe funkcje, by jeszcze rozszerzyć możliwości istniejących raportów.