Inwentaryzacja środków trwałych w perfumeriach

Francuska sieć perfumerii nawiązała współpracę z firmą RGIS. Klient posiada w ofercie handlowej prawie 3 000 produktów, takich jak kosmetyki, perfumy, produkty do pielęgnacji ciała oraz paznokci i wiele innych. Sieć perfumerii obejmuje około 1900 lokalizacji w 29 państwach świata, objętych inwentaryzacją zostało 86 punktów sprzedaży na terenie Polski

WYMAGANIA

Głównym założeniem inwentaryzacji było porównanie obecnego stanu środków trwałych w perfumeriach z oficjalnym rejestrem. W tym celu należało wziąć pod uwagę następujące wymagania:

 • Policzyć składniki majątku w 86 perfumeriach
 • Przeprowadzić proces w zakładanym czasie 8 tygodni
 • Zweryfikować poprawność danych w rejestrze na podstawie przeprowadzonego spisu
 • Zidentyfikować i wskazać różnice między zapisami w rejestrze a wynikami spisu w poszczególnych perfumeriach

ROZWIĄZANIE

Aby w pełni sprostać powyższym wymaganiom, zastosowano następujące rozwiązania:

 • Składniki majątku zostały podzielone na dwie główne kategorie: środki IT oraz meble
 • Klient dostarczył firmie RGIS katalog, zawierający przykładowe zdjęcia danego typu środka trwałego, w celu szybkiej i bezbłędnej identyfikacji każdego rekordu
 • Wyznaczono doświadczone zespoły firmy RGIS, które podczas liczenia weryfikowały zgodność numerów seryjnych sprzętu znajdującego się w perfumeriach z tymi zapisanymi w rejestrze
 • W przypadku braku zgodności numeru seryjnego lub numeru inwentarzowego środka trwałego z zapisem w rejestrze, nadawano numer tymczasowy, zawierający wszelkie informacje o spisywanym składniku majątku
 • Na koniec spisu poszczególne różnice zostały wykazane w specjalnym raporcie

REZULTATY

Dzięki współpracy z firmą RGIS, klient uzyskał następujące korzyści:

 • Stworzono dokładną dokumentację procesu dla każdej lokalizacji, jak również wersję finalną, zawierającą wszystkie spisane dane oraz różnice względem rejestru
 • W raportach ujęto między innymi informację o obecnej lokalizacji składnika majątku, którą można było porównać z tą zapisaną w rejestrze
 • Końcową dokumentację pozostawiono w każdej inwentaryzowanej lokalizacji a wynik łączny przesłano do centrali Klienta