Jak to działa

Dzięki dokładnemu, niezależnemu i bezstronnemu procesowi audytu rozwiązań zapobiegania stratom, możesz lepiej rozplanować swój biznes.

Audyt może zostać obejmować kilka kategorii, w zależności od wyboru np

straty sklepowe, oznakowanie, kontrole bezpieczeństwa, gotówka

Konkretny

pytania właściwe dla biznesu, który prowadzisz

Audyty

audyty przeprowadzane zarówno dla branży handlowej, jak i logistycznej oraz produkcyjnej

Obrazowość

w razie potrzeby uzupełniamy proces o dokumentację fotograficzną

Zdać lub oblać

w ankiecie można zawrzeć decydujące pytania, dla których zła odpowiedź będzie równoznaczna z niezaliczeniem audytu

Bezpieczeństwo

w audycie można zawrzeć pytania uwzględniające kwestie bezpieczeństwa, w celu zwiększenia efektywności procesu zapobiegania stratom

Wskaźnik zdawalności

zdawalność obliczana z uwzględnieniem formatu danego sklepu

Punkt akcji

każde niezaliczone pytanie wygeneruje punkt akcji

Plan działania

punkty akcji zostaną zestawione w celu stworzenia planu działań

Działanie

ten plan może zostać przesłany do sklepu w celu podjęcia działań naprawczych

Raportowanie

wszystkie zgromadzone dane mogą być dostępne w formie tabeli

Dlaczego RGIS?

Skorzystaj z naszych bezstronnych i dokładnych ekspertów w zakresie zapobiegania stratom i bezpieczeństwa.

  • Godni zaufania profesjonaliści – wszyscy członkowie zespołu sa zatrudniani I szkoleni przez RGIS
  • Eksperci w zakresie rozwiązań używanych w celu zapobiegania stratom
  • Raporty dostępne w wielu formatach
  • Technologia oparta na wykorzystaniu tabletów, z których dane ujęte są w formie tabeli zawierającej poszczególne lokalizacje i punkty wymagające poprawy
  • Nasze nowe programy rekrutacyjne i szkoleniowe to wiodący standard w branży

Chcesz dowiedzieć się więcej? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI i umów na niezobowiązującą rozmowę i spotkanie w miejscu realizacji.

Studium przypadku