Inwentaryzacja topograficzna produktów rolnych

Firma RGIS została zaproszona do współpracy z firmą handlującą produktami rolniczymi: kukurydzą, soją, orzeszkami ziemnymi i innymi. Organizacja posiada ponad 6000 członków, a do obsługi magazynów, własnych sklepów i stacji benzynowych zatrudnia bezpośrednio ponad 1700 osób.

WYMAGANIA
Poprzez brak zaplecza technicznego oraz niewiedzy dotyczącej sposobu inwentaryzacji produktów rolnych, klient nie mógł przedstawić wiarygodnych wyników spisu. Postanowił więc nawiązać współprace z firmą RGIS aby osiągnąć następujące rezultaty:

 • Przeprowadzenie spisu w 4 lokalizacjach na terenie kraju
 • Przygotowanie wyników z inwentaryzacji topograficznej dla nastepujacych grup produktów:
  • 6 silosów zawierających ziarno kukurydzy, soję oraz pszenicę
  • Hałdy cukru i orzeszków ziemnych w 18 magazynach
  • Produkty przechowywane w workach, takie jak orzeszki ziemne, ryż i fasola
 • Ważnym wymaganiem było efektywne i sprawne przeprowadzenie procesu

ROZWIĄZANIE
Aby sprostać wymaganiom klienta firma RGIS zastosowała następujące rozwiązania:

 • Dzięki zastosowaniu techniki trójwymiarowego skanowania oraz modelowania otrzymano wynik w postaci tzw. „chmury punktów”
 • Przydzielono dwuosobowe zespoły audytorów RGIS do każdego magazynu oraz silosu, w których przechowywane są produkty
 • Wypożyczono specjalistyczny sprzęt, między innymi skanery do modelowania przestrzennego
 • Próbki produktów zostały zbadane laboratoryjnie pod względem gęstości oraz wilgoci

REZULTATY
Dzięki współpracy z firmą RGIS, klient uzyskał następujące rezultaty:

 • Policzono wszystkie produkty podlegające inwentaryzacji, znajdujące się w silosach, magazynach oraz workach
 • Osiągnięto dokładność spisu rzędu 99,8%
 • Ku zadowoleniu klienta, wyniki przedstawiono w ciągu jednego dnia po przeprowadzeniu spisu