Inwentaryzacja środków trwałych w hotelu

W związku ze zbliżającym się terminem przeprowadzenia obligatoryjnej inwentaryzacji środków trwałych, klient zarządzający hotelem zlokalizowanym przy jednym z lotnisk w Polsce nawiązał współpracę z firmą RGIS.

WYMAGANIA
W celu przeprowadzenia efektywnej inwentaryzacji środków trwałych oraz ujawnienia niedoborów, które mogły wystąpić na przestrzeni czterech lat od ostatniego spisu, firma RGIS otrzymała następujące zadania:

 • Zweryfikować i spisać wszystkie składniki majątku znajdujące się na terenie hotelu, w 178 pokojach dla gości, restauracji, kuchni, lobby, magazynach oraz działach administracji
 • Przeprowadzić proces liczenia maksymalnie w ciągu czterech dni
 • Przekazać wynik w postaci zaktualizowanego rejestru środków trwałych

ROZWIĄZANIE
Aby sprawnie i dokładnie przeprowadzić proces inwentaryzacji, firma RGIS zastosowała nastepujące rozwiązania:

 • Dzięki przekazanym przez klienta planom budynku, przygotowano plan inwentaryzacji uwzględniający podział budynku na strefy, do których przypisanych było 10 audytorów RGIS podzielonych na dwuosobowe zespoły
 • Ze względu na dużą liczbę pokoi gościnnych, trzy zespoły przydzielone zostały do działu housekeeping. W celu zwiększenia efektywności spisu przygotowano tabelę zawierającą typy środków trwałych mogących znajdować się w spisywanych pomieszczeniach. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania zespoły spisujące miały dokładne wytyczne, które składniki majątku należy spisać w pokojach
 • Dwa kolejne zespoły przydzielone zostały do działów administracji oraz techniczno-gospodarczego
 • Składniki majątku były oznaczone etykietami z kodem kreskowym. W celu spisania danej rzeczy należało zeskanować kod kreskowy, a reszta danych, takich jak opis czy numer seryjny, była automatycznie uzupełniana przez program inwentaryzacyjny na podstawie bazy przekazanej przez klienta
 • W przypadku natrafienia na nieoznaczony środek trwały, zostawał on oznaczony etykietą tymczasową a zespół spisowy wprowadzał do skanera dane obejmujące numer inwentarzowy, numer seryjny, lokalizację oraz odpowiadający dział

REZULTATY
Dzięki współpracy z firmą RGIS, klient uzyskał następujące korzyści:

 • Spisano ponad 7,700 sztuk środków trwałych i wyposażenia
 • Przygotowano raport rozbieżności wskazujący różnice pomiędzy spisem a rejestrem
 • Spis przeprowadzono w wymaganym terminie czterech dni
 • Dzięki zebraniu dużej ilości dokładnych danych dotyczących poszczególnych składników majątku, klient miał możliwość zlokalizowania każdego spisanego rekordu
 • Rejestr środków trwałych został zaktualizowany o faktyczny stan oraz ilość posiadanych składników majątku