RGIS Polityka Prywatności

RGIS dokłada wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe. Nasza Polityka Prywatności wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystujemy wszelkie dane osobowe, które zbieramy na Twój temat.

Spis treści :

Podstawowe Informacje

Jakiego rodzaju dane zbieramy?

W jakich sposób wykorzystujemy Twoje dane i informacje na Twój temat?

Kontrola i wybory

Jakiego rodzaju podmiotom firma RGIS udostępnia informacje?

W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Wymagania dotyczące ochrony prywatności dzieci

Zmiany wprowadzane w niniejszej Polityce Prywatności

Skontaktuj się z nami

 

Podstawowe Informacje

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych strony internetowej https://www.rgis.pl/ oraz https://www.rgis.pl/praca (dalej jako „nasze strony”) jest RGIS Uslugi Inwentaryzacyjne SP.
z o.o., Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901, Warszawa (dalej jako: „RGIS” lub „my”).

RGIS jest częścią RGIS Group, która zawiera RGIS International Holdings LLC, naszą spółkę matkę w Stanach Zjednoczonych.

 

Jakiego rodzaju dane zbieramy?

Zbieramy informacje na Twój temat, kiedy wchodzisz z nami w interakcję za pośrednictwem naszej strony i aplikacji lub w momencie, gdy wysyłasz do nas wiadomość e-mail, kontaktujesz się z nami telefonicznie lub w jakikolwiek inny sposób.

Informacje dotyczące zatrudnienia

Jeśli zdecydujesz się na aplikowanie o pracę w RGIS, poprosimy Cię o podanie nam podstawowych infomacji, takich jak:

  • Imię i Nazwisko;
  • Płeć;
  • Informacje kontaktowe, w tym adres e-mail;
  • Informacje niezbędne w procesie rekrutacji.

Możemy również poprosić Cię o podanie nam dodatkowych informacji w trakcie procesu rekrutacji oraz w przypadku zaoferowania Ci pracy.

Możesz zdecydować, jakich informacji nie chcesz nam udostępniać, lub poprosić o usunięcie wcześniej udostępnionych nam informacji. Jeśli się na to zdecydujesz, możesz stracić możliwość uczestniczenia w procesie rekrutacji.

Informacje dla Klientów

Jeśli wyszukujesz informacji dotyczących naszych produktów i usług, możesz dostarczać nam poniższych informacji:

  • Imię i Nazwisko;
  • Płeć;
  • Informacje kontaktowe, w tym adres e-mail;
  • Informacje związane z badaniami opinii klientów i ofertami.

Pliki cookie

Kiedy korzystasz z naszej strony internetowej, my korzystamy z informacji zebranych za pośrednictwem plików cookie.

Niektóre pliki cookie stosowane przez RGIS służą do zbierania danych osobowych. Wszelkie zgromadzone dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, aby pliki cookie zostały zapisane na Twoim urządzeniu.

Więcej informacji, w tym również informacje na temat rodzajów wykorzystywanych przez nas plików cookie oraz sposobu zarządzania tymi plikami cookie na naszej stronie, znajdziesz
w naszej polityce dotyczącej plików cookie.

W jakich sposób wykorzystujemy Twoje dane i informacje na Twój temat?

Informacje, które nam udostępniasz, wykorzystujemy w następujący sposób:

  • wysyłając informacje, które naszym zdaniem mogą być dla Ciebie interesujące, jeśli zaznaczysz, że chcesz otrzymywać materiały marketingowe lub podobne wiadomości;
  • w ramach procesu rekrutacji.

Twoja kontrola i wybory

Dajemy Ci możliwość pełnego wglądu w gromadzone przez nas Twoje dane osobowe oraz możliwość ich aktualizacji tak, aby odzwierciedlały Twoje preferencje.

Jeśli którakolwiek z informacji podanych RGIS ulegnie zmianie, możesz zaktualizować, zmienić lub usunąć informacje, logując się na swoje konto lub poprosić nas, przesyłając wiadomość na adres privacy@rgis.com.

Masz prawo do wglądu i aktualizacji przechowywanych przez nas swoich danych osobowych oraz do nanoszenia w nich poprawek.

Możesz również zażądać od nas usunięcia swoich danych osobowych i informacji na swój temat lub ograniczyć nam możliwość korzystania z nich.

Jeśli chcesz zweryfikować, uaktualnić lub poprawić swoje dane osobowe bądź usunąć je
z naszej bazy danych albo ograniczyć nam możliwość ich wykorzystywania, prosimy
o wysłanie wiadomości e-mail na adres privacy@rgis.com.

Nie będziemy pobierać od Ciebie opłat za dostęp, aktualizowanie, zmienianie lub usuwanie Twoich danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy Twoje wnioski są ewidentnie bezpodstawne lub nadmierne, w szczególności ze względu na ich powtarzalny charakter.
W takim przypadku możemy obciążyć Cię uzasadnioną opłatą, biorąc pod uwagę koszty administracyjne związane z dostarczeniem informacji, albo podjęciem żądanych działań, albo odmową działania w sprawie wniosku.

Jakiego rodzaju podmiotom firma RGIS udostępnia informacje?

RGIS stara się dokładać wszelkich starań, aby lepiej zrozumieć swoich użytkowników oraz klientów. W ramach tego procesu możemy analizować Twoje dane osobowe w zbiorczej
i zanonimizowanej formie w celu celu obsługi, utrzymywania, zarządzania i ulepszania naszych stron internetowych.

Wskazane powyżej dane zbiorcze nie identyfikują Cię osobiście. Możemy udostępniać je naszym partnerom, agentom, reklamodawcom i partnerom biznesowym. Możemy również ujawniać zbiorcze statystyki użytkowników w celu opisania naszych produktów, usług
i naszych stron internetowych obecnym i przyszłym partnerom biznesowym oraz innym stronom trzecim w innych zgodnych z prawem celach.

Możemy zatrudniać inne firmy i osoby fizyczne do wykonywania funkcji w naszym imieniu. Przykładowo czynności te mogą obejmować świadczenie usług sieciowych, wsparcie technologii informatycznych i obsługę klienta. Podmioty zewnętrzne będą miały dostęp do informacji jedynie w zakresie niezbędnym do wykonywania swoich funkcji oraz w zakresie dozwolonym przez prawo.

Możemy udostępniać informacje na Twój temat w całości lub w części każdej z naszych spółek matek, spółek zależnych, join venture lub innych firm pod wspólną kontrolą.

W miarę rozwoju działalności możemy sprzedawać lub kupować firmy lub aktywa.
W przypadku sprzedaży korporacyjnej, fuzji, reorganizacji, sprzedaży aktywów, likwidacji lub podobnych zdarzeń, informacje na Twój temat mogą być częścią przekazanych aktywów.
O każdej zmianie własności lub zmianie w sposobie wykorzystywania Twoich danych osobowych, jak również o wszelkich innych zmianach dotyczączch Twoich danych osobowych, zostaniesz powiadomiony e-mailem i/lub za pomocą ogłoszenia zamieszonego na naszych stronach internetowych.

Będziemy również udostępniać Twoje dane osobowe, jeśli będą wymagać tego od nas przepisy prawa – w tym w odpowiedzi na toczące się postępowania, takie jak nakazy lub wezwania sądowe – lub inne krajowe, regionalne lub lokalne przepisy. Udostępnienie Twoich danych osobowych może nastąpić również jeśli uznamy, że jest to konieczne lub wskazane w celu ochrony praw, bezpieczeństwa Twojego, RGIS lub innych osób lub prowadzenia postępowań  w sprawie nadużyć finansowych.

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione każdemu innemu podmiotowi zewnętrznemu jedynie za Twoją wcześniejszą zgodą.

W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić zgromadzone przez nas dane przed utratą, nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem.

Należy jednak zwrócić uwagę, że żaden system bezpieczeństwa nie jest nieprzepuszczalny, a Internet nie jest systemem bezpiecznym. W związku z tym nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa naszych baz danych lub baz danych stron trzecich, którym możemy udostępniać takie Informacje, ani nie możemy zagwarantować, że informacje, które Państwo dostarczą, nie zostaną przechwycone podczas przesyłania przez Internet.

W szczególności wszelkie przesłane do nas wiadomości e-mail mogą nie być bezpieczne, dlatego należy zachować szczególną ostrożność w zakresie informacji wysyłanych w takich wiadomościach e-mail. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące bezpieczeństwa na naszej stronie internetowej, możesz skontaktować się z nami pod adresem privacy@rgis.com.

W przypadku gdy Twoje dane osobowe są przekazywane w kraju znajdującym się poza EOG, środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych są realizowane w następujący sposób.

Tarcza Prywatności UE-USA

RGIS przykłada szczególną wagę do przestrzegania zasad i przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w Polsce jak i w Europie.

Mając na uwadze wymiar międzynarodowy naszej działalności, niektóre dane mogą być przetwarzane poza Polską. Tym niemniej zapewniamy, że wszystkie dane osobowe otrzymane od Ciebie w naszej firmie macierzystej znajdującej się w Stanach Zjednoczonych podlegają zasadom i regulacjom ustanowionym w ramach Tarczy Prywatności UE-USA zatwierdzonej przez Departament Handlu w Stanach Zjednoczonych i przez Komisję Europejską.

W odniesieniu do danych osobowych otrzymanych lub przekazanych zgodnie z zasadami określonymi w ramach Tarczy Prywatności, RGIS podlega organom egzekucyjnym Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych. W niektórych sytuacjach RGIS może być zobowiązany do ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania władz publicznych, w tym w celu spełnienia wymagań bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa.

Aby dowiedzieć się więcej o programie Tarcza Prywatności, należy przejść na stronę https://www.privacyshield.gov/list.

Standardowe Klauzule Umowne

W przypadku przekazania Twoich danych osobowych poza granice EOG, przekazanie to oparte jest na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych przez Komisję Europejską
w celu potwierdzenia, że dane osobowe użytkownika podlegają poziomowi ochrony danych obowiązującym na terenie EOG.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe i informacje na Twój temat wyłącznie tak długo, jak to niezbędne, aby móc wykorzystywać je do celów opisanych w tej polityce prywatności, oraz tak długo, jak nakazuje prawo.

Wymagania dotyczące ochrony prywatności dzieci

Nie jest naszą intencją, by niniejsza strona internetowa była używana przez dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i uważasz, że mogliśmy zebrać informacje o dziecku, skontaktuj się z nami pod adresem privacy@rgis.com.

Zmiany wprowadzane w niniejszej Polityce Prywatności

Będziemy weryfikować i uaktualniać niniejszą Politykę Prywatności w razie potrzeby
i podawać na dole datę jej ostatniej aktualizacji.

Jeśli wprowadzimy zmiany w naszej Polityce Prywatności, zamieścimy poniżej szczegółowe informacje dotyczące tych zmian. Jeśli mamy Twój adres e-mail, możemy również wysłać wiadomość e-mail z informacją o tych zmianach. Jeśli zajdzie taka potrzeba, poprosimy Cię o potwierdzenie, czy zmiany te odpowiadają Twoim oczekiwaniom. jesteś zadowolony z tych zmian.

Wypełniamy zobowiązania, których się podjęliśmy. Nigdy nie zmienimy bez Twojej zgody naszych zasad i praktyk w sposób, który mógłby doprowadzić do obniżenia poziomu ochrony Twoich danych osobowych już znajdujących się w naszej bazie.

Ostatnia weryfikacja i aktualizacja niniejszej polityki prywatności miała miejsce w Październiku 2019 roku.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania, uwagi czy obawy lub chcesz złożyć zażalenie na temat sposobu wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych lub informacji na Twój temat, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres privacy@rgis.com.

Jeśli po rozmowie z nami, nadal nie jesteś usatysfakcjonowany naszą odpowiedzią, możesz skontaktować się z właściwym organem w swoim kraju odpowiedzialnym za rozpatrywanie skarg i zażaleń w sprawach dotyczących danych osobowych.