Why is inventory important?

Czym jest inwentaryzacja? Inwentaryzacja (lub remanent) to proces przeliczania i weryfikacji towarów znajdujących się w magazynach i na salach sprzedaży. […]

Warehouse terminology

3PL                                         Third Party Logistics – logistyka firm trzecich – jedna lub kilka funkcji logistycznych zlecana jest firmie zewnętrznej (np. transport, […]

Why is the supply chain so important?

Ważne jest zrozumienie różnicy między łańcuchem dostaw a logistyką. Łańcuch dostaw Łańcuch dostaw jest to sieć ludzi, organizacji, czynności i […]

Different types of inventory

1. Inwentaryzacje okresowe Mogą odbywać się co miesiąc, co kwartał lub co pół roku. Ich funkcją jest sprawdzenie całego dostępnego […]

Inventory has never been so easy

RGIS (Retail Grocery Inventory Services) – usługi inwentaryzacyjne w handlu detalicznym Jeśli nie czujesz się na siłach, by samodzielnie zorganizować inwentaryzację […]

What is the inventory of the warehouse?

Inwentaryzacja magazynu Inwentaryzacja towarów znajdujących się w magazynie pozwala na czytelny pogląd rzeczywistego stanu magazynowego zestawionego z danymi ewidencji firmy […]

Privacy policy for candidates

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI KANDYDATA (RODO) Strona główna › Szukałeś Jaki jest cel tego dokumentu? RGIS Uslugi Inwentaryzacyjne SP. z [...]

RFID Fixed Asset Tagging and Asset Count

WYMAGANIA Klient zakupił system RFID służący do zarządzania składnikami majątku i potrzebował wsparcia w jego wdrożeniu, jak również oznaczeniu środków […]

Airport Hotel Fixed Asset Inventory

WYMAGANIA W celu przeprowadzenia efektywnej inwentaryzacji środków trwałych oraz ujawnienia niedoborów, które mogły wystąpić na przestrzeni czterech lat od ostatniego […]