Inwentaryzacja stref magazynowych i produkcyjnych

Klient posiadający główną siedzibę w Niemczech i działający w branży automotive, zarządza 80 zakładami produkcyjnymi w 28 krajach. Produkowane części są używane przez prawie wszystkich głównych producentów samochodów osobowych oraz ciężarówek. Produkcja skupia się na układach wydechowych oraz klimatyzacji dla różnych typów pojazdów.

WYMAGANIA
Klient wymagał wsparcia w przeprowadzeniu inwentaryzacji w działach produkcyjnych oraz magazynowych w jak najkrótszym terminie, uwzględniając następujące wymagania:

 • Doświadczenie w inwentaryzacji znacznych ilości produktów w środowisku przemysłowym
 • Przeprowadzenie procesu w dwóch lokalizacjach jednocześnie
 • Połączenie danych ze wszystkich lokalizacji w jednym pliku wynikowym
 • Zaktualizowanie danych inwentaryzacyjnych
 • Zakończenie procesu liczenia w ciągu trzech dni

ROZWIĄZANIE
W celu sprostania wymaganiom stawianym przez Klienta, firma RGIS podjęła następujące działania:

 • Przedstawiciele firmy RGIS odwiedzili miejsca przewidywanej inwentaryzacji w celu oceny środków potrzebnych do przeprowadzenia procesu
 • Zaplanowano wsparcie z wykorzystaniem 45 audytorów RGIS na każdej z ośmiu zaplanowanych zmian
 • Inwentaryzacja została podzielona na 4 sektory: magazyn główny, część produkcyjna, część pickingowa, oraz magazyn wysokiego składowania. Było to konieczne z powodu różnych systemów oznaczeń w poszczególnych działach
 • Operatorzy wózków ze strony Klienta przygotowywali palety wymagające liczenia
 • Na podstawie otrzymanej bazy produktów przeprowadzono liczenie za pomocą skanerów elektronicznych
 • Niektóre części ze względu na mały rozmiar musiały zostać zważone aby ustalić dokładną ilość sztuk

REZULTATY
Dzięki współpracy z firmą RGIS, Klient uzyskał następujące korzyści:

 • Policzono łącznie ponad 15 milionów sztuk części
 • Z każdej osobnej lokalizacji zebrano kompletne dane łącząc je w jednym finalnym pliku wynikowym
 • Proces został ukończony w ciągu trzech dni zgodnie z założeniem
 • Klient zoptymalizował koszty procesu inwentaryzacji poprzez skorzystanie z usług firmy zewnętrznej zamiast przeprowadzania procesu we własnym zakresie
 • Dzięki dobrej współpracy podczas procesu Klient nie wykluczył ponownej współpracy z firmą RGIS