Kontrola stanu zapasowych części samochodowych u dystrybutorów

Jeden z głównych producentów samochodów, dysponujący fabrykami na całym świecie, nawiązał współpracę z firmą RGIS. Oryginalne części samochodowe, pochodzące z fabryk klienta, są dostarczane przez firmę partnerską do ponad 40 autoryzowanych punktów sprzedaży na terenie Hiszpanii.

WYMAGANIA
Klient potrzebował informacji na temat stanu zapasów w poszczególnych lokalizacjach, w związku z czym postawił następujące wymagania:

 • Ustalenie poziomu zapasów.
 • Stworzenie raportu zawierającego wszystkie zliczone części w każdej lokalizacji.
 • Policzenie różnych rodzajów części, od spryskiwaczy po większe towary, jak rury wydechowe, okna czy dachy.
 • Przeprowadzenie raportu różnic na podstawie rejestru zapasów w każdej lokalizacji.
 • Realizacja procesu w 40 lokalizacjach na terenie całego kraju.

ROZWIĄZANIE
Jeden z głównych producentów samochodów na świecie nawiązał współpracę z RGIS w celu przeprowadzenia kontroli części zamiennych znajdujących się w salonach. Wykonanie tego zadania opierało się na następujących ustaleniach:

 • Do każdej lokalizacji skierowano zespół złożony z 10 audytorów firmy RGIS.
 • Proces liczenia przeprowadzono w nocy, w godzinach zamknięcia punktu sprzedaży.
 • Wygenerowano i sprawdzono raport różnic, polegający na zestawieniu wyników liczenia z danymi z rejestru przypisanymi do konkretnej lokalizacji.

REZULTATY
Dzięki przeprowadzeniu procesu we współpracy z firmą RGIS, klient uzyskał następujące korzyści:

 • Proces we wszystkich lokalizacjach zakończył się zgodnie z ustalonym harmonogramem prac.
 • Policzono średnio 20 000 sztuk części zamiennych w każdej lokalizacji.
 • Dokładność liczenia podczas projektu wyniosła 99%.
 • Wygenerowano raporty różnic dla każdej lokalizacji, uwzględniające liczbę sztuk oraz umiejscowienie zapasu.