Na czym polega inwentaryzacja magazynu?

Retail Supply Chain

Większości przedsiębiorców sen spędza z powiek, czy zawartość ksiąg rachunkowych pokrywa się z faktycznym stanem magazynowym. Niestety, aby się o tym dowiedzieć, należy zaplanować wydarzenie zwane inwentaryzacją magazynu i to jedyna metoda, która rzetelnie może dać odpowiedź na nurtujące pytanie. Z artykułu poniżej dowiesz się, na czym polega inwentaryzacja magazynu i w jaki sposób powinna być prawidłowo przeprowadzona.

Inwentaryzacja magazynu

Inwentaryzacja towarów znajdujących się w magazynie pozwala na czytelny pogląd rzeczywistego stanu magazynowego zestawionego z danymi ewidencji firmy w formie papierowej lub cyfrowej. Pośród informacji, jakie można uzyskać wskutek przeprowadzenia inwentaryzacji znajdują się:

– produkty i ich liczba z przekroczonym terminem przydatności;

– liczba towarów skradzionych i zaginionych;

– liczba towarów niezdatnych do sprzedaży lub wycofanych już z obrotu;

– liczba uszkodzonych produktów z powodu niewłaściwego magazynowania lub błędu ludzkiego.

Czym kończy się inwentaryzacja magazynu?

Inwentaryzacja magazynu kończy się sprawozdaniem informującym o wszelkich odchyleniach rzeczywistego stanu względem ewidencji wyłaniającej przyczyny tychże różnic. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie inwentaryzacji może zaproponować listę modernizacji, które w przyszłości mogą pomóc uniknąć wytypowanych błędów.

Inwentaryzacja zlecona firmie zewnętrznej?

Aby inwentaryzacja była zrobiona odpowiednio, rzetelnie i bez błędów oczywiste jest, że pracownicy do niej przypisani powinni przejść odpowiednie szkolenie. Często w firmach pojawiają się zapytania, czy tak wykonane inwentaryzacje są obiektywne i przedstawiają nieprzekłamany stan faktyczny. Niestety dochodzi tu często do nadużyć, jak więc temu zapobiec?

Na rynku firm istnieją takie, które zajmują się inwentaryzacjami, najlepiej więc wybrać doświadczonych specjalistów. Tylko wtedy ma się pewność, że sprawozdanie poinwentaryzacyjne będzie w zgodzie ze stanem faktycznym. Nie od dziś wiadomo, że taka inwentaryzacja trwa krócej z prostej przyczyny – wyspecjalizowane firmy działają na swoich urządzeniach, a ich specjaliści wiedzą, jak się do pracy zabrać i przeprowadzić ją szybko, by nie generować zastoju w firmie. Tym samym wynajmując usługi inwentaryzacyjne, z pewnością rodzi to oszczędności.

Długość inwentaryzacji zależna jest od ilości towarów w magazynie, im więcej produktów, tym dłuższy jej czas. Tylko wypracowane procedury i odpowiednio przygotowana dokumentacja umożliwi sprawne wykonanie inwentaryzacji.