Audyt łańcucha dostaw

Duża sieć handlowa, posiadająca 10 860 sklepów w 33 krajach i odnotowująca wizyty ponad 13 milionów klientów każdego dnia, nawiązała współpracę z firmą RGIS.

WYMAGANIA
Klient posiadający formaty sklepów od hiper- i supermarketów, po sklepy osiedlowe współpracuje z firmą RGIS od 2003 roku. Nowy projekt dotyczył kontroli procesu kompletowania zamówień w dwóch centrach logistycznych w następujących celach:

 • Zidentyfikowanie ilości oraz rodzajów błędów w procesie przygotowywania i pakowania przesyłek (błędne referencje lub ilości sztuk)
 • Zebranie danych pozwalających na opracowanie metody redukcji strat w magazynach oraz sklepach
 • Zwiększenie niezawodności system przygotowywania zamówień
 • Zwiększenie efektywności pracy zespołów i jakości przygotowywania zamówień dla sklepów
 • Zminimalizowanie różnic pomiędzy stanem faktycznym, a znajdującym się w systemie

ROZWIĄZANIE
Dzięki współpracy z firmą RGIS klient osiągnął następujące korzyści:

 • Przez jeden miesiąc zespoły RGIS, każdy składający się z 2 doświadczonych audytorów, przeprowadzały losowe kontrole na próbie pięciu palet z danej dostawy
 • Zespoły przydzielano zgodnie z harmonogramem dostaw
 • Generowano listę produktów dla danej dostawy
 • Sprawdzono poprawność zapisów w systemie ze stanem faktycznym w strefach pakowania lub strefach dostaw
 • Przygotowano program analizujący poziom strat
 • Opracowywano cotygodniowy raport zawierający następujące dane:
  • Procent błędnych zapisów w każdym zamówieniu
  • Ilość oraz wartość strat dla danej dostawy, magazynu lub sklepu
  • Listę towarów narażonych na największe straty

REZULTATY
Dzięki współpracy z firmą RGIS klient osiągnął następujące korzyści:

 • Zredukowano o 30% czas rozpatrzenia reklamacji sklepu
 • Dostarczono wiarygodne wyniki dotyczące poziomu strat
 • Dzięki współpracy z firmą zewnętrzną w kwestii audytu, pracownicy magazynu mieli więcej czasu na przygotowywanie zamówień
 • Poprawiono terminowość i dopasowanie dostaw do oczekiwań sklepów
 • Zminimalizowano liczbę błędów w przygotowaniu dostaw, a co za tym idzie, liczbę reklamacji ze sklepów