Inwentaryzacja supermarketów w celu identyfikacji poziomu ubytku zapasów

Sainsbury’s jest jednym z największych sprzedawców żywności w Wielkiej Brytanii. Posiada ponad 1100 sklepów oraz ponad 90 000 różnych produktów dostępnych dla klientów. Poza żywnością oferuje klientom również odzież, artykuły pierwszej potrzeby i usługi finansowe.

WYMAGANIA

Sainsbury’s potrzebował niezawodnego partnera specjalizującego się w inwentaryzacjach, ponieważ:

 • Potrzebował zrozumieć powody utraty zapasów.
 • Wymagał najwyższej dokładność wszystkich zebranych danych.
 • Oczekiwał strategicznego planu wykonania usługi we wszystkich sklepach.
 • Potrzebował bezstronnego i weryfikowalnego przeglądu wszystkich zapasów.

ROZWIĄZANIE

Sainsbury’s postanowił współpracować z RGIS, aby zrealizować inwentaryzację we wszystkich sklepach w całym kraju. Wymagania były następujące:

 • Inwentaryzacja miała objąć ponad 1100 sklepów.
 • Pracownicy na poziomie sklepu mieli zostać przeszkoleni w zakresie metod przygotowania zapasów i zarządzania danymi.
 • Zespół miał zidentyfikować przyczynę i zaproponować sposób zmniejszenia poziomu ubytku zapasów.
 • Raporty musiały być generowane w czasie rzeczywistym.
 • Wymagana była analiza zarówno magazynów, jak i hali sprzedaży.

REZULTATY

Sainsbury’s zlecając firmie RGIS inwentaryzację ponad 1100 sklepów osiągnął następujące cele:

 • Wszystkie ponad 1100 sklepów zostało policzonych zgodnie z przygotowanym planem i w ustalonym czasie.
 • Opracowane zostały dokładne raporty generowane w czasie rzeczywistym o ubytkach zapasów według regionu, sklepu, działu i produktu.
 • Firma Sainsbury’s konsekwentnie zajmowała pierwsze miejsce w kategorii „Najlepsza dostępność produktu” w magazynie Grocer.
 • Każdego roku w czasie trwania 1500 inwentaryzacji zostają zliczone zapasy o wartości 2 miliardów funtów.
 • Sainsbury’s zwiększył rentowność, dzięki zmniejszeniu poziomu utraty zapasów i zwiększeniu sprzedaży.