Kontrola stanu magazynowego i prawidłowości cen towarów

Celem międzynarodowej organizacji zbudowanej wokół popularnej wyszukiwarki internetowej było ożywienie głównych ulic handlowych, poprzez kierowanie potencjalnych klientów do najbliższych sklepów, zamiast proponowania im zakupu online. Gdy użytkownik przegląda produkty w wyszukiwarce i klika przycisk „zakupowy”, zostaje mu wyświetlona informacja o najbliżej zlokalizowanym sklepie, dostępności produktu oraz cenie.

WYMAGANIA

Przedsiębiorstwo z branży IT wymagało globalnego zasięgu w ponad 20 krajach. Współpraca z firmą RGIS została podjęta w celu zastosowania procesu przed wprowadzeniem produktu na rynek. Działania obejmowały:

 • Odwiedzenie przez firmę RGIS kilku różnych sklepów detalicznych, z których każdy oferuje konkretną grupę produktów
 • Weryfikację dostępności towaru i ceny, którą detalista podał w wyszukiwarce na losowo wybranej próbie kategorii produktów.
 • Zdalną weryfikację stanów magazynowych w sklepach (kontrole przeprowadzone telefonicznie w około 100 jednostkach).
 • Kontrole stanów magazynowych przeprowadzone zostały w ponad 20 krajach
 • Po zakończeniu kontroli użytkownik wyszukiwarki przeprowadza analizę zebranych danych. W przypadku, gdy wynik kontroli jest zadowalający produkt zostaje wprowadzony. Natomiast w przeciwnym wypadku proces zostaje odłożony w czasie, aby upewnić się, że informacje udostępnione za pośrednictwem wyszukiwarki są miarodajne i pewne

ROZWIĄZANIE

Firma RGIS świadczyła usługi weryfikacji stanów magazynowych na rzecz przedsiębiorstwa z branży IT będącego właścicielem globalnej wyszukiwarki oraz usługi dodatkowe:

 • Wysłanie przez firmę RGIS 2-3 audytorów na kontrolę w celu weryfikacji łącznie 600 artykułów
 • Stworzono specjalnie na potrzebę projektu dedykowaną aplikację iOS/Android
 • Kontrole zostały przeprowadzone z wykorzystaniem urządzeń mobilnych – tabletów i telefonów

REZULTATY

Świadczone usługi usprawniły działanie wyszukiwarki internetowej w następujący sposób:

 • Wszystkie dane przygotowane przez detalistów zostały zweryfikowane
 • Zagwarantowanie klientom, że cena w sklepie będzie zgodna z podaną w wyszukiwarce
 • Możliwość opóźniania uruchomienia promocji, jeśli stan magazynowy towaru nie był prawidłowy

Już od czterech lat firma RGIS świadczy usługi weryfikacji dla przedsiębiorstwa będącego właścicielem globalnej wyszukiwarki.