Obliczanie Stanu Majątku Trwałego w Biurach i Zakładach Produkcyjnych

Producent dóbr konsumenckich działający w około 60 krajach, dobrze znany z artykułów higienicznych, zdrowotnych oraz gospodarstwa domowego, wymagał lepszego zrozumienia struktury i stanu majątku trwałego w budynkach biurowych jak i w zakładzie produkcyjnym.

WYMAGANIA

Współpraca z firmą RGIS została podjęta w celu zrozumienia struktury i stanu aktywów klienta w każdym budynku biurowym i zakładzie produkcyjnym, aby umożliwić uaktualnienie ewidencji środków trwałych. Wymagania klienta były następujące:

 • Profesjonalnie i precyzyjnie przeprowadzony audyt majątku trwałego.
 • Audyt uwzględniający dwa budynki biurowe oraz główną halę produkcyjną – w tym ponad tuzin laboratoriów, magazynów i biur wewnątrz zakładów produkcji.
 • Zliczenie i oznakowanie składu majątku specjalnymi identyfikatorami.
 • Ustalenie położenia poszczególnych sładników zliczanych aktywów.
 • Ustalenie wielkości niedoboru i nadwyżek składu majątku.

ROZWIĄZANIE

Firma RGIS współpracowała z przedsiębiorstwem dóbr konsumenckich w celu wykonania pełnej analizy struktury i ilości aktywów trwałych.

 • Dwa kompetentne zespoły RGIS składające się z dwóch audytorów zebrały dane na temat środków trwałych w budynkach biurowych, zaś cztery zespoły składające się z dwóch audytorów na terenie zakładu produkcyjnego.
 • Firma RGIS wprowadziła tymczasowe kody kreskowe na dobra, które nie były oznaczone.
 • Zebrane dane dotyczące majątku obejmowały: numery inwentaryzacyjne, modele produktów, numery seryjne urządzeń, nazwy producentów oraz jakość i ilość aktywów.
 • 45% dóbr była nowa i potrzebowała dokładnego opisu oraz oznaczenia, aby uaktualnić ewidencje aktywów trwałych klienta.
 • Nowe aktywa trzeba było również przydzielić do różnych jednostek organizacyjnych/głównych centrów kosztów. Ten proces trwał razem 10 dni i w rezultacie zostały zebrane dane na temat 4500 aktywów trwałych.
 • Tymczasowe kody kreskowe zostały zastąpione nowymi i permanentnymi oznaczeniami.
 • Wykonany został raport nadwyżek i niedoborów, które zostały znalezione podczas audytu.

REZULTATY

Producent dóbr konsumenckich uznał, że poprzez współpracę z firmą RGIS zaoszczędził czas, wysiłek i wyeliminował dodatkowe koszty wynikające z zakupu produktów, których posiadał w nadmiarze. Po tym procesie klient uznał, że może:

 • Łatwo uzupełniać aktualny status aktywów nowymi danymi i informacjami.
 • Dopasować nowe aktywa do odpowiednich jednostek organizacyjnych.
 • Zidentyfikować braki najbardziej wartościowych dóbr.
 • Zlokalizować położenie dóbr oraz ich posiadaną ilość, a co za tym idzie ma możliwość przenoszenia ich pomiędzy budynkami firmowymi zamiast zamawiać nowe.
 • Dzięki oznaczeniu dóbr zidentyfikować zagubione aktywa.

KLIENT O NASZEJ PRACY

“Wyrażamy pozytywna opinię na temat współpracy z firmą RGIS, zarówno na etapie przygotowań, wykonywania usługi, jak i działań związanych z rozliczeniem po inwentaryzacji. Podkreśleniu wymaga otwartość pracowników RGIS na sugestie, troska o terminowe dostarczenie koniecznych danych, punktualność, dokładność i rzetelność, jak również pozytywne nastawienie. Podsumowując, pragniemy polecić firmę RGIS jako solidnego i doświadczonego dostawce usług inwentaryzacyjnych.”

RGIS Customer