Kompleksowa Inwentaryzacja w Magazynie Centralnym

Wiodący hiszpański detalista z branży kosmetycznej, posiadający perfumerie we wszystkich europejskich krajach, wymagał od RGIS przeprowadzenie kompletnego spisu stanu zapasów, w należącym do niego magazynie centralnym.

WYMAGANIA

Sieć drogerii podjęła współpracę z firmą RGIS, aby ustalić jakiej wielkości zapasy znajdowały się w ich magazynie centralnym w Hiszpanii:

 • Klient wybrał RGIS, ponieważ współpracował z firmą przy wcześniejszych projektach
 • Obowiązywał napięty harmonogram pracy od piątku do niedzieli, aby uniknąć negatywnego wpływu na logistykę i działania magazynu w ciągu tygodnia roboczego
 • Klient oczekiwał podania dokładnych informacji o stanach magazynowych różnych sektorów

ROZWIĄZANIE

Firma RGIS współpracowała z siecią drogerii w celu przeprowadzenia kompleksowej inwentaryzacji:

 • Firma RGIS zapewniła zespół składający się z ponad 80 wyszkolonych pracowników, 6 liderów zespołów i doświadczonego kierownika, w celu efektywnej pracy na zmiany od piątku do niedzieli. Cały zespół posiadał odpowiednie doświadczenie oraz narzędzia do w pracy w środowisku magazynowym
 • Pracownicy RGIS przeliczyli, sprawdzili / lub skontrolowali około 20% zapasów
 • Liczenie towaru zostało wykonane przez pracowników RGIS, natomiast sprawdzenie i audyt został przeprowadzony przez personel własny klienta
 • Podczas kompleksowej inwentaryzacji obecna była również zewnętrzna firma audytorska, odpowiedzialna za dodatkową kontrolę i potwierdzenie zgodności obliczeń

REZULTATY

Współpracując z RGIS sieć drogerii zyskała:

 • Zrozumienie struktury pozycji oraz ich lokalizacji w magazynie.
 • Pewność, że otrzymane dane były dokładne i potwierdzone przez kontrole wewnętrzne i zewnętrzne, prowadzone w trakcie całego procesu
 • W razie potrzeby możliwość redystrybucji towarów magazynowych do sklepów
 • Zadowolenie ze sprawnego przeprowadzenia inwentaryzacji w ustalonym czasie