Weryfikacja środków trwałych z kategorii IT

Rządowa agencja IT zleciła firmie RGIS przeprowadzenie spisu połączonego z implementacją etykiet z kodem kreskowym w 11 lokalizacjach przy szacowanej liczbie od 7000 do 11000 sztuk.

WYMAGANIA

Rządowa Agencja IT zleciła ekipie RGIS wsparcie przy projekcie weryfikacji oraz oklejenia środków IT. Wymagania były następujące:

 • 11 lokalizacji na terenie całego kraju
 • Szacowana liczba od 7000 do 11000 sztuk
 • Oklejenie środków etykietami z unikalnym kodem kreskowym
 • Weryfikacja poprawności informacji zawartych na już oklejonych etykietach
 • Zakres zbierania danych obejmował: lokalizację, piętro, pokój, dział, biurko, opis, producenta, model, numer seryjny, uwagi

ROZWIĄZANIE

Aby sprawnie przeprowadzić process inwentaryzacji przyjęto następujące rozwiązania:

 • Komisje spisowe działały z pomocą planów budynków, ustalając kolejność spisywanych pomieszczeń
 • Dwuosobowe zespoły spisując szafy serwerowe działały z obu stron w celu zachowania kolejności spisu
 • Istniejące etykiety na środkach trwałych były skanowane a informacje pod ich numerem automatycznie uzupełniane przez program
 • Dzięki współpracy z opiekunami, każdy zespół mógł zidentyfikować wszystkie napotkane środki trwałe i umieścić prawidłowy opis
 • Tempo spisywania jedej osoby wynosiło 25-30 środków trwałych na godzinę

REZULTATY

Dzięki współpracy z RGIS, Rządowa Agencja IT odniosła następujące korzyści:

 • Zostały przygotowane 3 raporty: środki odnalezione, raport niedoborów oraz raport nadwyżek
 • Dane spisowe zostały zestawione z rejestrem środków trwałych, dzięki czemu klient zidentyfikował 1500 sztuk majątku wycofanego z użytkowania, który wciąż znajdował się w bazie danych