Migracja towarów do nowego centrum dystrybucji

Powstała w 2012 roku w Berlinie firma z branży FinTech, będąca liderem w sektorze sprzedaży mobilnych (mPOS) nawiązała współpracę z RGIS.

WYMAGANIA

Firma z branży FinTech chciała bezpiecznie i sprawnie przeprowadzić przeniesienie danych do nowego systemu zarządzania magazynem oraz migrację towaru do nowo powstałego centrum dystrybucyjnego. Klient postawił RGIS następujące wymagania:

 • Należało policzyć cały towar znajdujący się w dotychczasowym magazynie.
 • Każda paleta miała być oznaczona unikalnym numerem w celu umożliwienia kontroli w nowym centrum dystrybucji.
 • Należało wyjaśnić wszelkie różnice pomiędzy liczeniem, a kontrolą w celu ustalenia faktycznego stanu zapasów.
 • Przedstawienie raportów z procesu oraz pliku wynikowego, który można będzie zaimplementować w nowym systemie magazynowym.

ROZWIĄZANIE

W celu dokładnego przeprowadzenia procesu migracji towarów do nowego centrum dystrybucji, firma RGIS użyła następujących rozwiązań:

 • Do procesu przydzielono 18 doświadczonych audytorów.
 • W dotychczasowym centrum dystrybucji:
  • Stworzono mapę zakresów stref – każda paleta została oznaczona numerem z przypisanymi numerami kontenerów i pudełek znajdujących się na palecie.
  • Po zakończeniu liczenia danej palety była ona owijana folią i dołączano do niej wydruk towarów przeliczonych na palecie. Raport ten zawierał numer palety, numery oznaczeń poszczególnych kontenerów oraz ilości sztuk poszczególnych towarów w opakowaniach. Dodawano również raport stwierdzający brak powtarzających się numerów seryjnych sprzętów aby wyeliminować ewentualne zduplikowane pozycje.
 • W nowym centrum logistycznym:
  • Palety były sprawdzane pod kątem ewentualnych naruszeń zabezpieczeń przewozowych i przeliczane w ten sam sposób jak w miejscu, z którego zostały przetransportowane.
  • W celu wyeliminowania różnic w liczeniu, firma RGIS przygotowała dwa programy inwentaryzacyjne, po jednym dla każdej lokalizacji. Program z lokalizacji docelowej analizował dane pod kątem zgodności wyników i wyszukiwał ewentualne różnice w liczeniu.
  • Po stwierdzeniu różnicy, dana paleta była sprawdzana pod kątem faktycznego stanu towarów. Po ustaleniu prawidłowej ilości sztuk dodawano raporty zawierające informacje odnośnie towarów na palecie oraz stwierdzające brak powtarzających się numerów seryjnych.

REZULTATY

Dzięki współpracy z RGIS, klient uzyskał następujące korzyści:

 • Policzono oraz przewieziono 258 840 produkty.
 • Upewniono się, że wszystkie towary podlegające spisowi zostały bezpiecznie przetransportowane.
 • Uaktualniono bazę towarów oraz ustalono stan faktyczny, dzięki czemu do nowego systemu zarządzania magazynem trafiły sprawdzone i kompletne dane.