Analiza zgodności zapasów części zamiennych

Firma lotnicza została zobowiązana do utrzymywania w gotowości technicznej określonej liczby śmigłowców Chinook. Wysoki poziom niedostępnych części mógł mieć wpływ na zdolność do naprawy maszyn w odpowiednim czasie. Firma ta nawiązała współpracę z RGIS w celu weryfikacji dostępnych części.

WYMAGANIA

Firma lotnicza została zobowiązana do utrzymywania w gotowości technicznej określonej liczby śmigłowców Chinook.

Wysoki poziom niedostępnych części mógł mieć wpływ na zdolność do naprawy pojazdów w odpowiednim czasie . Dlatego klient wymagał od RGIS pomocy w:

 • Weryfikacji liczby części w magazynie.
 • Ustaleniu wartości zapasów.
 • Określeniu jaki był stan poszczególnych części w magazynie.
 • Ustaleniu gdzie znajdowały się poszczególne części.
 • Objęciu inwentaryzacją wielu strzeżonych baz wojskowych oraz innych firm.

ROZWIĄZANIE

Firma lotnicza nawiązała współpracę z RGIS w celu stworzenia niestandardowego raportu:

 • Opracowano dedykowany program, aby umożliwić przetwarzanie informacji z wielu różnych źródeł jednocześnie.
 • Raporty różnic były generowane w czasie rzeczywistym.
 • Został opracowany sztywny i bardzo napięty harmonogram obejmujący wszystkie strzeżone lokacje wojskowe oraz stron trzecich.
 • Inwentaryzacja odbywała się we wszystkich lokalizacjach jednocześnie.

REZULTATY

Firma lotnicza stwierdziła, że zlecając RGIS projekt inwentaryzacji części śmigłowców, klient:

 • Zyskał pewność, że inwentaryzacje przeprowadzono we wszystkich lokalizacjach, w tym chronionych lokalizacjach wojskowych i osób trzecich.
 • Uzyskał informacje, że zidentyfikowano znaczną liczbę części, które nie znajdowały się tam, gdzie powinny.
 • Otrzymał dostęp do danych i raportów w sposób ciągły, w czasie pracy zespołu RGIS.
 • Uzyskał niezbędną wiedzę, w których lokalizacjach brakuje ważnych części zapasowych.
 • Dostał informacje, które części zapasowe wymagały wymiany ze względu na ich stan techniczny.