Przestrzeganie Standardów we Wszystkich Sklepach Detalicznych

Wiodąca krajowa sieć supermarketów, posiadająca ponad 650 sklepów, potrzebowała wsparcia RGIS, aby zebrać dane na temat produktów znajdujących się w konkretnych alejkach sklepowych i porównać te informacje z ich centralnym planem rozłożenia sali sprzedaży.

WYMAGANIA

Klient zdecydował się na pomoc ze strony RGIS z zebraniem potrzebnych danych, aby lepiej zrozumieć jakie produkty znajdują się w konkretnych alejkach sklepowych,
a następnie porównać te informacje z centralnie przygotowanym planem oczekiwanego rozłożenia sali sprzedaży. Klient miał następujące wymagania:

  • Zeskanować wszystkie podstawowe strefy w sklepach
  • Zeskanować sześć jednostek SKU z różnych linii artykułów niespożywczych, w każdej alejce i w wyznaczonym obszarze sklepu
  • Wykonywać to zadanie co rok, zawsze w pierwszym kwartale roku kalendarzowego
  • Dodatkowo, wszystkie główne obszary musiały być również zeskanowane, ponieważ zespół planujący strefy w ujęciu makro nie miał danych, na których mógł by bazować

ROZWIĄZANIE

Firma RGIS współpracowała z siecią supermarketów w zakresie:

  • Audytor z firmy RGIS był wysłany do każdego sklepu na 3-4 godziny, aby zeskanować etykiety w podstawowych alejkach i sześć jednostek SKU z różnych linii produktów w każdej alejce (jeden produkt danej linii), aby upewnić się, że klient otrzyma potrzebne mu informacje
  • Dane zostały automatycznie przesłane do serwera klienta i zostały wykorzystane przez zespół planowania przestrzeni do zatwierdzenia ułożenia towarów w każdym sklepie

REZULTATY

Działania RGIS pomogły sieci supermarketów w następujący sposób:

  • Klient mógł z łatwością zidentyfikować, które sklepy miały ułożone towary zgodnie z planem rozłożenia sali sprzedaży, a w których znalazły się nieoczekiwane produkty w poszczególnych alejkach. Zostały podjęte kroki w celu wyeliminowania niewłaściwego wykorzystania przestrzeni handlowej w porównaniu do centralnie przygotowanego planu
  • Umożliwiły wirtualne zarządzanie przestrzenią z wykorzystaniem planogramów
  • Dały możliwość upewnienia się, że towar do sklepów jest kupowany zgodnie oczekiwanym asortymentem i dostępnością przestrzeni danego sklepu
  • Ta usługa jest teraz corocznie wykonywana dla wszystkich sklepów należących do sieci klienta przez firmę RGIS. Na podstawie zebranych informacji są podejmowane decyzje dotyczące zarządzania przestrzenią oraz rozłożeniem produktów na sali sprzedaży