Inwentaryzacja sieci aptek na terenie całego kraju

Klient posiada sieć ponad 70 placówek aptecznych na terenie całego kraju. Współpraca z firmą RGIS została nawiązana, aby uzyskać jak najdokładniejsze dane inwentaryzacyjne i móc skupić się na stałym rozwoju sieci.

WYMAGANIA
Klient, w celu ujednolicenia danych inwentaryzacyjnych i przeprowadzenia identycznego procesu we wszystkich placówkach, zdecydował się na współpracę z firmą RGIS. Postawił następujące wymagania:

 • Doświadczenie w inwentaryzacjach aptek
 • Zasięg ogólnokrajowy
 • Ujednolicona forma raportu dla wszystkich lokalizacji
 • Uwzględnienie w raportach cen produktów
 • Dostępność raportów szczegółowych

ROZWIĄZANIE
W celu spełnienia wymagań stawianych przez klienta, firma RGIS przyjęła następujące rozwiązania:

 • Skontaktowano się z kierownikami aptek w celu ustalenia stopnia przygotowań do inwentaryzacji
 • Ustalono wzory raportów oraz plików wynikowych
 • Stworzono harmonogram uwzględniający wszystkie lokalizacje objęte inwentaryzacją
 • Podczas każdego z procesów wykonano uzgodnioną ilość kontroli liczenia

REZULTATY
Dzięki współpracy z firmą RGIS, klient uzyskał następujące korzyści:

 • Sprawne przekazywanie wyników inwentaryzacji z każdej lokalizacji
 • Ujednolicono system rozliczania i fakturowania procesów w poszczególnych placówkach
 • Uzyskano wysoki poziom dokładności podczas spisów
 • Przedstawiono raport zawierający dane z wszystkich lokalizacji