Oznaczanie i weryfikacja majątku w szpitalach

Jedna z największych grup medycznych, dysponująca ponad 50 prywatnymi szpitalami i placówkami, zatrudniająca ponad 6500 specjalistów i obsługująca ponad 2 miliony pacjentów rocznie.

WYMAGANIA
Klient nawiązał wspołpracę z RGIS w ramach projektu inwentaryzacji środków trwałych. Wymagania były następujące:

 • Ustalenie listy majątku dla każdej placówki
 • Wskazanie konkretnej lokalizacji w budynkach, w której znajdują się dane elementy majątku
 • Określenie stanu, w jakim znajdują się środki trwałe i wskazanie uszkodzonych przedmiotów
 • Implementacja etykiet na środkach trwałych I przypisanie nadanych numerów inwentarzowych środkom ujętym w rejestrze
 • Możliwość pracy jednocześnie w kilku lokalizacjach na terenie kraju

ROZWIĄZANIE
Aby efektywnie przeprowadzić proces inwentaryzacji środków trwałych, firma RGIS podjęła następujące kroki:

 • Skontaktowano się z osobami odpowiedzialnymi za proces ze strony klienta aby omówić zakres przygotowań do inwentaryzacji w placówkach
 • Szczegółowo ustalono harmonogram w poszczególnych salach, aby nie narażać przebywających w nich pacjentów
 • Przygotowano raporty z podziałem na konkretne lokalizacje oraz plik wynikowy z całością spisu

REZULTATY
Dzięki współpracy z firmą RGIS klient osiągnął następujące korzyści:

 • Oklejono etykietami majątek w celu jednoznacznej identyfikacji środków
 • Środki trwałe odnalezione w nieoczekiwanych miejscach zostały zidentyfikowane i przeniesione na właściwe oddziały
 • Dzięki zebranym danym, klient mógł dostosować plany zakupu nowych środków i zoptymalizować koszty poprzez przeniesienie nieużywanego sprzętu do innych lokalizacji
 • Dzięki prawidłowej redystrybucji dostępnych składników majątku, klient zaoszczędził ponad 50 tysięcy euro