Audyt pojazdów w salonach samochodowych

Producent samochodów o globalnym zasięgu, posiadający jedną z fabryk w Argentynie, nawiązał współpracę z firmą RGIS w celu przeprowadzenia audytu.

WYMAGANIA

Klient oczekiwał przeprowadzenia audytu pojazdów znajdujących się w salonach dealerów z uwzględnieniem następujących wymagań:

 • Możliwość przeprowadzenia procesu w 24 miastach.
 • Raporty wskazujące ilość samochodów w poszczególnych salonach.
 • Sprawdzenie kompletności dokumentacji każdego pojazdu.
 • Weryfikacja stanu każdego z pojazdów.

ROZWIĄZANIE

W celu przeprowadzenia audytu klient nawiązał współpracę z firmą RGIS, która zaproponowała następujące rozwiązania:

 • Zaplanowano stworzenie grupy 15 doświadczonych audytorów.
 • Ustalono harmonogram uwzględniający wszystkie lokalizacje.
 • Sprawdzono czy pojazdy faktycznie znajdują się w wyznaczonych miejscach.
 • Przeprowadzono kontrolę każdego z pojazdów oraz jego dokumentacji.
 • Manager odpowiedzialny za projekt sporządził szczegółowy raport uwzględniający wszystkie informacje zgromadzone podczas audytu.

REZULTATY

Dzięki współpracy z firmą RGIS, klient osiągnął następujące korzyści:

 • Ujawniono wszelkie różnice pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym pojazdów.
 • Klient uzyskał informacje na temat pojazdów znajdujących się w lokalizacjach oraz stanu każdego z nich.