Kontrola Dostaw z Magazynu do Sklepów

Klient zaobserwował znaczące rozbieżności w ilości towarów, które były transportowane pomiędzy magazynem a sklepami. Chciał zrozumieć, czym były one spowodowane oraz wprowadzić działania zapobiegające.

WYMAGANIA

Klient zidentyfikował, że problemy pojawiły się pomiędzy dostawami z magazynu do sklepów i kluczowe stało się odnalezienie przyczyny problemu.

Oczekiwanie klienta:

 • Kontrole 23 hipermarketów.
 • Sprawdzenie wszystkich dostaw wyjeżdzających z magazynu.
 • Zidentyfikowanie powodów różnic w dostawach zapasów z magazynu do sklepów.
 • Sprawdzenie palet, dokumentów oraz poprawności miejsca docelowego.

ROZWIĄZANIE

Po rozmowie ze wszystkimi udziałowcami i zrozumieniu szczegółowych wymagań związanych z projektem uzupełnienia zapasów, firma RIGS wdrożyła następujące działania:

 • Wsparcie wszystkich 23 hipermarketów.
 • Zespół ośmiu doświadczonych pracowników RGIS przebywał w sklepie przez osiem godzin każdego dnia, sprawdzając sześć dostaw składających się z 33 palet w każdej ciężarówce.
 • Palety z niewłaściwą zawartością były fotografowane jako dowód.
 • Wysyłanie dziennych raportów do hipermarketu.

REZULTATY

Współpraca z  RGIS umożliwiła klientowi zidentyfikowanie miejsc występowania anomalii w systemie dostaw. Raporty wykazały 10% niezgodności. Zidentyfikowane problemy to:

 • Ciężarówki jechały do niewłaściwego sklepu.
 • Błędy w dokumentacji.
 • Brak niektórych produktów na paletach.

Na podstawie zebranych dowodów na temat błędów, hipermarket był w stanie skorygować problemy i poprawić łańcuch dostaw.