Liczenie, pakowanie i transport towaru do nowej lokalizacji

Firma zajmująca się handlem internetowym na terenie Europy Środkowej i Zachodniej, ogłosiła upadłość. Pojawił się problem, co zrobić z zakupionym wcześniej towarem i jak ustalić jego wartość.

WYMAGANIA
Firma logistyczna poszukiwała partnera, który przeprowadzi proces liczenia, pakowania oraz transportu do nowej lokalizacji towarów zajętych przez komornika.

Firmie RGIS zostały postawione następujące wymagania:

 • Policzyć palety z towarem na terenie całego magazynu, z uwzględnieniem tych, które znajdowały się na wyższych poziomach regałów
 • Przesortować produkty zwracając uwagę na daty przydatności
 • Pojedyncze sztuki towarów z półek umieścić na paletach
 • Przygotować produkty do transportu
 • Przewieźć towar do nowej lokalizacji
 • Zachować wysokie standardy bezpieczeństwa na terenie magazynu

ROZWIĄZANIE
Aby w pełni wykonać postawione zadanie, firma RGIS podjęła następujące kroki:

 • Przydzielono grupy po 15 doświadczonych audytorów pracujących w systemie zmianowym
 • Liczenie trwało 20 dni roboczych
 • Wszystkie pojedyncze produkty z półek i regałów zostały umieszczone na paletach
 • Zidentyfikowano produkty wadliwe, o nieznanych kodach oraz przeterminowane, które złożono na oddzielnych paletach i oznaczono
 • Do każdej palety dołączono wydruk, zawierający spis produktów znajdujących się na palecie a następnie zabezpieczono w celu transportu do nowej lokalizacji

REZULTATY
Dzięki współpracy z firmą RGIS klient uzyskał następujące korzyści:

 • Cały towar podlegający liczeniu został dokładnie spisany
 • Przygotowano produkty do bezpiecznego transportu
 • Przewieziono towar do nowego centrum logistycznego