Projekt weryfikacji środków trwałych

Sieć supermarketów o krajowym zasięgu zaproponowała firmie RGIS projekt polegający na weryfikacji składników majątku w jednym ze swoich sklepów.

WYMAGANIA

Sieć supermarketów zleciła usługę weryfikacji majątku w celu ustalenia faktycznego stanu oraz ilości środków trwałych w poszczególnych placówkach. Rozwiązanie to miało służyć optymalizacji kosztów w związku z ustaleniem faktycznej potrzeby zamówienia dodatkowych sprzętów. Według założeń należało wykonać następujące czynności:

 • Przeprowadzić weryfikację składników majątku w trzech sklepach sieci
 • Uwzględnić właściwą lokalizację każdego środka trwałego
 • Zaktualizować istniejący rejestr środków trwałych
 • Dodać nieopisane środki trwałe do bazy majątku

ROZWIĄZANIE

Firma RGIS wyznaczyła zespół mający za zadanie przeprowadzić proces w trzech sklepach klienta:

 • Zespół składał się z trzech doświadczonych audytorów
 • Przeprowadzono weryfikację majątku
 • Sprawdzono i uaktualniono szczegółową lokalizację składników majątku
 • Nowe środki trwałe, które do tej pory nie znalazły się w rejestrze zostały oklejone etykietami oraz dodane do bazy

REZULTATY

Dzięki współpracy z firmą RGIS, klient uzyskał następujące korzyści:

 • Stare oraz uszkodzone składniki majątku zostały zidentyfikowane i oznaczone w celu usunięcia z rejestru
 • Zaktualizowano bazę danych o nowe składniki majątku
 • Dzięki spisowi odnaleziono nieużywane składniki majątku, które okazały się być przydatne w innych sklepach
 • Zoptymalizowano koszty dzięki wykorzystaniu odnalezionych składników majątku zamiast zamówienia nowych