Dan Sheffield

2023-10-10
Dan Sheffield PL

Dan Sheffield był sercem i duszą RGIS. Dan reprezentował RGIS z najwyższymi standardami zawodowymi oraz swoim dojrzałym i stabilnym przywództwem. Dan zawsze dbał o każdego pracownika.

Dan rozpoczął swoją skromną podróż z RGIS jako audytor. Jego zapał i determinacja prowadziły go przez wszystkie szczeble kariery, by w końcu przejść na emeryturę jako President of Global Customer Service & Business Development z wielkim sukcesem.

Dan był zaufanym partnerem dla wszystkich, którzy kierowali organizacją i doskonale sprawdzał się w każdej roli, jaką pełnił.

Jego wpływ na firmę wykraczał daleko poza jego osobiste osiągnięcia. Dan stworzył “Sposób działania RGIS” i żył nim na co dzień.

Jego wysiłki w zakresie sprzedaży przyniosły wielu nowych strategicznych klientów, Dan był również integralnym liderem ekspansji na Amerykę Południową i Europę, torując drogę dla obecnej marki RGIS.

To właśnie szacunek, jaki Dan zdobył od naszych klientów, będzie definiował jego dziedzictwo. Nasza organizacja zawdzięcza mu wiele z tego, kim jesteśmy dzisiaj. Jego wkład w RGIS był kluczowy dla sukcesu firmy, a jego dziedzictwo nadal wpływa na RGIS i branżę inwentaryzacji i usług detalicznych.

Podczas tworzenia naszego nowego systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) nie mogliśmy wymyślić lepszej nazwy. Wszystko zostało zaprojektowane, opracowane i stworzone przez pracowników RGIS.

Dan był moralnym kompasem firmy i nadal jest uznawany za takiego poprzez system ERP, który nosi trafną nazwę “Sheffield“.