Jak rozumieć cyberprzestępczość w rynku detalicznym?

mw supply chain delivery checks and pick accuracy

Rynek detaliczny w coraz większym stopniu wykorzystuje handel elektroniczny i stawia na wielokanałowość, z rynkiem online rosnącym na poziomie 10-15% rocznie. Z powodu tych wzrostów sprzedawcy doświadczają nowych zagrożeń i wyzwań związanych z cyberprzestępczością.

Zgodnie z corocznym sondażem British Retail Consortium’s (BRC) z 2016 r. na temat przestępstw handlowych, sprzedawcy szacują, że ponad połowa (53%) oszustw handlowych w Zjednoczonym Królestwie odbywa się online. Koszty uaktywnienia się cyberprzestępczości, włącznie z wyłudzeniami internetowymi, m.in. phishingiem i pharmingiem wynoszą około 100 milionów funtów rocznie.

Są dwie pokrzywdzone strony cyberprzestępstw – klient i sprzedawca. Klient może paść ofiarą kradzieży danych do konta, a co za tym idzie jego pieniędzy, sprzedawca traci wtedy reputację, a co za tym idzie klientów. Według Institute of Customer Service Data, 30% konsumentów stwierdziło, że zmieniłoby dostawcę, jeśli firma z której usług korzystają padłaby ofiarą ataku cyberprzestępczego.

Rozróżniamy wiele rodzajów cyperprzestępstw:

  • Malware – ogólne określenie programu lub złośliwego oprogramowania, m.in. trojany, wirusy i robaki. Zazwyczaj służą do kradzieży danych lub uszkadzają pliki na używanym urządzeniu.
  • Phishing – metoda polegająca na wyłudzaniu wartościowych danych osobowych, takich jak dane użytkownika i hasła. Zwykle stosowana poprzez wysyłanie fałszywych komunikatów przez e-mail lub wiadomość tekstową.
  • Pharming – nakłanianie użytkownika do wpisywania swoich danych w formularze fałszywych stron internetowych, nawet jeśli adresy stron pozornie wyglądają poprawnie.
  • Denial of Service (DoS) Attack – próba uniemożliwienia działania strony internetowej poprzez wysyłanie masowych zapytań i generowanie ruchu, co w konsekwencji powoduje zalewanie sieci nadmiarową ilością danych.
  • Standard Query Language Injection (SQLI) – to powszechny sposób penetracji stron internetowych, w wyniku których agresorzy kradną zbiory informacji biznesowych z podstawowych baz danych.

Podobnie jak w przypadku większości przestępstw, czujność jest jednym z kluczowych elementów zapobiegania. Cyberprzestępcy będą stawać się coraz bardziej zaawansowani, a coraz więcej przedsiębiorców będzie prowadzić działalność w Internecie – liczba zagrożeń dla konsumentów i sprzedawców będzie ciągle wzrastać. Przedsiębiorcy powinni skupić się na zabezpieczeniach systemów i bezpieczeństwo w sieci postawić na pierwszym miejscu.