Dlaczego łańcuch dostaw jest tak ważny?

mw supply chain good faith receiving

Zrozumienie dlaczego łańcuch dostaw jest tak ważny można łatwo zobrazować na podstawie niedawnego incydentu, który miał miejsce podczas gali rozdania Oskarów. Niewłaściwa osoba otrzymała niewłaściwy dokument, co spowodowało chaos i zażenowanie aktorów, kiedy „La La Land” otrzymał główną nagrodę, a w rzeczywistości należała się ona filmowi „Moonlight”.

Ważne jest zrozumienie różnicy między łańcuchem dostaw a logistyką.

Łańcuch dostaw
Łańcuch dostaw jest to sieć ludzi, organizacji, czynności i informacji zaangażowanych w dostarczenie usługi lub produktu od dostawcy do odbiorcy.
Podstawowa struktura łańcucha dostaw składa się z:

  • Dostawca (surowca)
  • Producent
  • Hurtownik
  • Sprzedawca
  • Klient

Logistyka
Logistyka polega na dostarczeniu właściwego produktu właściwemu odbiorcy we właściwej ilości, właściwej jakości, właściwym miejscu, właściwym czasie i właściwej cenie – zasada 7W logistyki.

Logistyka to podejmowanie działań, natomiast łańcuch dostaw to sieć przedsiębiorstw, które razem pracują i koordynują swoje działania w celu dostarczenia produktu lub usługi do klienta.

Istnieje kilka określonych czynności, które są istotne dla prawidłowego działania łańcucha dostaw.

  • Zapas – posiadanie wiedzy na temat miejsca przechowywania zapasu oraz jego ilości jest kluczowe, zarówno na początku łańcucha przy zaopatrywaniu producenta w surowiec czy też przy zapewnieniu dokładnie wykonanego produktu dla klienta przez sprzedawcę.
  • Dane – przepływ danych z jednej części łańcucha do kolejnej jest kluczowy. Kiedy wszystkie części łańcucha dostaw posiadają te same dane w tym samym czasie, zwiększona wydajność informacji zredukuje błędy i ostatecznie spowoduje oszczędności ze względu na brak strat.
  • Dostawy – jeśli zobowiązałeś się klientowi, bądź kolejnemu elementowi łańcucha dostarczyć produkt, upewnij się, że jesteś w stanie to zrobić.
  • Finanse – niewiedza o kosztach transportu, zarobkach pracowników i kosztach dystrybucji może mieć negatywny wpływ na cały łańcuch dostaw.

Dzięki poprawnej realizacji łańcucha dostaw, zwiększysz poziom obsługi klienta, ponieważ następnym jego elementem jest dostarczenie klientowi właściwego produktu o właściwym czasie. Kolejnym efektem będzie zwiększenie zysków firmy – jeśli wiesz kto i kiedy potrzebuje danego produktu, generujesz mniej strat. Alternatywą jest dostarczenie niewłaściwego produktu niewłaściwej osobie, co za tym idzie, potencjalna strata klientów, zysków i uczucie zażenowania, podobne do tego, które towarzyszyło gwiazdom filmowym podczas Oscarów.