Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 

Jak to działa

​Dzięki dokładnemu, niezależnemu i bezstronnemu procesowi audytu rozwiązań zapobiegania stratom, możesz lepiej rozplanować swój biznes.

 • Audyt może zostać obejmować kilka kategorii, w zależności od wyboru np.
  • straty sklepowe
  • oznakowanie
  • kontrole bezpieczeństwa
  • gotówka 
 • Pytania właściwe dla biznesu, który prowadzisz
 • Audyty przeprowadzane zarówno dla branży handlowej, jak i logistycznej oraz produkcyjnej
 • W razie potrzeby uzupełniamy proces o dokumentację fotograficzną
 • W ankiecie można zawrzeć decydujące pytania, dla których zła odpowiedź będzie równoznaczna z niezaliczeniem audytu
 • W audycie można zawrzeć pytania uwzględniające kwestie bezpieczeństwa, w celu zwiększenia efektywności procesu zapobiegania stratom 
 • Zdawalność obliczana z uwzględnieniem formatu danego sklepu
 • Każde niezaliczone pytanie wygeneruje punkt akcji
 • Punkty akcji zostaną zestawione w celu stworzenia planu działań
 • Ten plan może zostać przesłany do sklepu w celu podjęcia działań naprawczych
 • Wszystkie zgromadzone dane mogą być dostępne w formie tabeli

" alt="<img alt="Audyty rozwiązań zapobiegania stratom" src="https&#58;//webassets.rgis.com/PublishingImages/retail-merchandising/loss-prevention-audits/RSD_LossPreventionAudits_Cluster_UK.jpg" style="BORDER&#58;0px solid;" />"/>
" alt="<img alt="Audyty rozwiązań zapobiegania stratom" src="https&#58;//webassets.rgis.com/PublishingImages/retail-merchandising/loss-prevention-audits/RSD_LossPreventionAudits_Solutions_UK.jpg" style="BORDER&#58;0px solid;" />"/>

Dlaczego RGIS?

​Skorzystaj z naszych bezstronnych i dokładnych ekspertów w zakresie zapobiegania stratom i bezpieczeństwa

 • Godni zaufania profesjonaliści – wszyscy członkowie zespołu sa zatrudniani I szkoleni przez RGIS
 • Eksperci w zakresie rozwiązań używanych w celu zapobiegania stratom
 • Raporty dostępne w wielu formatach
 • Technologia oparta na wykorzystaniu tabletów, z których dane ujęte są w formie tabeli zawierającej poszczególne lokalizacje i punkty wymagające poprawy
 • Nasze nowe programy rekrutacyjne i szkoleniowe to wiodący standard w branży

Chcesz dowiedzieć się więcej? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI i umów na niezobowiązującą rozmowę i spotkanie w miejscu realizacji.


CENTRUM NAUCZANIA

Kliknij tutaj, aby znaleźć interesujące artykuły, wiadomości i studia przypadków

STUDIUM PRZYPADKU

Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej studiów przypadku pokazujących, w jaki sposób RGIS pomogło i wspierało firmy w kraju i na świecie

STUDIUM PRZYPADKU